Bortskänkes på Bjussa.se

GDPR-policy för Bjussa AB

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, adress, telefonnummer samt mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna erbjuda Bjussas användare en enkel, säker och trygg tjänst.

Vi har fått dina uppgifter från dig som använder vår tjänst och det är nödvändigt för att tjänsten ska fungera mellan parterna som använder Bjussa. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är relevant för att

kunna hålla en kvalitativ och trygg tjänst för Bjussas användare. De personuppgifter vi behandlar om dig delas ej med annan part förutom den person som annonserat alternativt bokat aktuell annons/kontaktat annonsören på Bjussa. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Bjussa AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@bjussa.se, där du även når vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.